×

Misyon & Vizyon

Misyon

• Gürses Dental Grubu'nun misyonu, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve insanların dental sağlığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla;
• Koruyucu ve iyileştirici  dental sağlık hizmetlerini ileri düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,
• Dental sağlık alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları takip ederek, sağlıkla ilgili yeni bilgi ve uygulamaları bünyesinde bulundurmak, geliştirilmesini desteklemek,
• Kendilerini mesleklerine adamış, insana değer veren hekimler ve sağlık çalışanları yetiştirmektir.
• Bütün bunlar göz önüne alınarak  Gürses Dental Grub’un hedefi ileriki yıllarda minimum düzeyde diş problemi olan bir toplumun oluşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon

Gürses Dental Grubu'nun, sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı, ekibi ve altyapısıyla, Türkiye'ye model oluşturmayı, dünyada referans gösterilen dental kliniklerden biri olmayı hedeflemektedir.

Tıbbi Hizmet

Gürses Dental Grubu'nun amacı; bireylerin dental sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir.

Gürses Dental Grup, sağlıklı bir dental yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışmakta, kendi ekibini, tıbbi hizmet çıtasını sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak kendi ekibine ve hastalarına gerekli eğitimleri vermektedir. 

Hasta Memnuniyeti

Gürses Dental Grubu, sağlık konusunda hastaları için çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Kurumdan hizmet almayı seçen kişilerin Gürses Dental Grubu'nun herhangi bir noktasına başvurarak, gereksinim duydukları tüm dental sağlık hizmetlerine grup içinde ulaşabilmesini amaçlamaktadır. Hizmet sunarken, çözüm önerileri hastaların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlamasını hedeflemektedir.  
Gürses Dental Grubu'unda, hizmet alan kişilerin memnuniyetini sistemli olarak izlemekte ve elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmaktadır.

Ekip, Altyapı ve Dental Teknoloji

Gürses Dental Grubu; değerlerini yansıtan, çalışanların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamı sağlamayı hedeflemektedir. 
İleri altyapı olanaklarıyla çalışabilmeyi, teknolojideki gelişmeleri izleyerek hizmetlerimizin verimliliğini artırmayı ve kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalar

Gürses Dental Grubu Türkiye'de ve dünyada dental sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi; uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları Türkiye'ye getirmeyi, dental sağlığın gelişimine katkıda bulunabilmeyi, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir.
Bu hedefini gerçekleştirmek için, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere dental sağlık bilimleri alanında kendi içinde eğitim bölümü oluşturmuş bir kurum olarak çabalamaktadır.
Bilgi, deneyim ve olanaklarıyla, topluma daha iyi dental sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikaları sistemlerinin oluşturulması sürecinde Türkiye'nin hizmetinde olmaya çalışmaktadır.BAŞHEKİM
UZM. DR. EREN GÜRSES

Gürses Dental Diş Polikliniği
Logo
Copyright 2019 Gürses Dental, web sitesinde her türlü bilgiyi değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar. Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
Web Tasarım_Medyatör